Archive for the ‘За членове на БАК’ Category

Общо събрание БАК, Варна,18.03.2016г.

Posted by gergana on March - 22 - 2016

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 18.03.2016г. от 11.00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр.Варна, бул. “Приморски” N1, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет на дейността през 2015г. 2. Приемане на план – програма за дейността през […]

Navibulgar Services Ltd Presentation

Posted by gergana on July - 14 - 2011

  Navibulgar Services Ltd Presentation (download)

Sorry, this entry is only available in Български.