Archive for the ‘Новини’ Category

Общо събрание БАК, Варна,18.03.2016г.

Posted by gergana on March - 22 - 2016

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 18.03.2016г. от 11.00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр.Варна, бул. “Приморски” N1, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет на дейността през 2015г. 2. Приемане на план – програма за дейността през […]

EMSA Newsletter October 2013

Posted by gergana on October - 28 - 2013

EMSA Newsletter September 2013

Posted by gergana on October - 28 - 2013

EMSA Newsletter August 2013

Posted by gergana on September - 12 - 2013

EMSA Newsletter July 2013

Posted by gergana on July - 12 - 2013

Sorry, this entry is only available in Български.

EMSA Newsletter June 2013

Posted by gergana on July - 12 - 2013

EMSA Newsletter January 2013

Posted by gergana on February - 4 - 2013

EMSA NEWSLETTER NOVEMBER 2012

Posted by gergana on October - 31 - 2012

EMSA NEWSLETTER OCTOBER 2012

Posted by gergana on October - 5 - 2012