През месец ноември, под егидата на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в Гранд хотел София се проведе международна конференция „Морското пиратство в контекста на сигурността на морския транспорт и отношението му към националната сигурност на България”, на която  Българската асоциация на корабопритежателите  бе съорганизатор. Асоциацията бе представлявана от  к.д.п .Марин Петров, който изнесе презентация на тема „PIRACY RESPONSE – SHIPOWNERS’S VIEWPOINT”.

Поводът, за провеждането на форум от такъв мащаб в нашата страна, са зачестилите през последните години пиратски нападения над търговски кораби.

В конференцията участваха експерти от морския бранш от Европа, САЩ, Африка, Близкия Изток и Азия, представители на Европейската комисия, както и официални държавни лица от Сомалия.

Събитието бе организирано от  ИА „Морска администрация”, „Българска асоциация на морските капитани” (БАМК), „Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика” (НСБС), „Българска асоциация на корабните брокери и агенти” (БАКБА), „Риск Сълюшън”.

You must be logged in to post a comment.