Председател на УС Пламен Димитров
Членове на УС : Роберт Радославов  Александър Калчев  Пламен Димитров
Главен Секретар: Марин Петров
No. Фирма, адрес Лице за контакт Телефон, факс E-mail
1 Параходство БМФ АД бул “Приморски”№1 9000 гр Варна Александър Калчев 052 633 100 052 632 265

052 683 371

office@navbul.com www.navbul.com
2 ИХБ ШИПИНГ КО ЕАД   Южна Промишлена зона Варна 9000 България Пламен Димитров 052 912 966 office@ihbshipping.com
3 Тримпекс Юнион Ул.’’Плиска’’№13 9000 Варна Стоян Щърбаков 052 632 170 trims@telecoms.bg www.trimpexunion.com
4 Рубишипс ООД ул. “Духовно Възраждане” N 1 7000 Русе Роберт Радославов 082 884 491 www.rubiships.com info@rubiships.com
Асоциирани членове с право на глас
5 Веселин Василев (П БМФ)
6 Иван Вълчев (П БМФ)
7 Диян Илиев (П БМФ)
8 Александър Калчев (П БМФ)
9 Стефко Сивков (ИХБ Шипинг КО)
10 Тодор Дичев (Тримпекс Юнион)
Асоциирани членове без право на глас
11 Космос Шипинг АД ул.”П.Каравелов” №6 9000 Варна Пламен Проданов 056 601 419 056 602 627

052 616 010

cosmos@cosmosltd.com www.cosmosltd.com
12 Български корабен регистър АД ул.”Панагюрище” №17, ет 5 9000 Варна Димитър Новак 052 681 510 052 602 864 varna@bkrclass.org www.bkrclass.org
13 Параходство БРП АД пл “Отец Паисий” №2 7000 гр Русе Драгомир Кочанов +359 82 822 133 +359 82 822 137 main@brp.bg
14 ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” Боян Медникаров +359 522 222 info@naval-acad.bg