ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

International Chamber of Shipping-  www.marisec.org

European Maritime Safety Agency – www.emsa.eu.int

Iinternational Maritime Organization -  www.imo.org

European Commission -  www.europa.eu.int

The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agets (FONASBA) – www.fonasba.com

Danube Commission -  www.danubecom-intern.org

Lloyd’s List -  www.lloydslist.com

Iinternational Labour Organization -  www.ilo.org

International Association of Classification Societies -  www.iacs.org.uk

International Transport Workers’ Federation -  www.itfglobal.org

Focus News – www.focus-news.net

Media pool – www.mediapool.bg

Inland Navigation Europe -  www.inlandnavigation.org

Министерство на транспорта -  www.mtc.bg

Изпълнителната агенция “Морска администрация” -  www.marad.bg

Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” -  www.appd-bg.org