Лице за контакт: Марин Петров
Главен Секретар
Адрес: бул. Приморски №1
гр. Варна
9000
Е-мейл: shipowners@mail.bg
Телефон: 052 683 119
Факс: 052 683 118
Контакт BSA
  1. (задължително)
  2. (валиден имейл)