Председател на УС Пламен ДИмитров
Членове на УС : Александър Калчев  Пламен Димитров Красимир Балчев
Технически сътрудник: Ева Панайотова
No. Фирма, адрес Лице за контакт Телефон, факс E-mail
1 Параходство БМФ АД бул “Приморски”№1 9000 гр Варна Александър Калчев 052 683 371 office@navbul.com www.navbul.com
2 ИХБ ШИПИНГ КО ЕАД   Южна Промишлена зона Варна 9000 България Пламен Димитров 052 912 966 office@ihbshipping.com
3 Варнафери ЕООД бул “Приморски” №1 9000 гр Варна Красимир Балчев 052 632 081 office@varnaferry.com
Асоциирани членове с право на глас
4 Веселин Василев (П БМФ)
5 Иван Вълчев (П БМФ)
6 Диян Илиев (П БМФ)
7 Христо Христов (П БМФ)
8 Петър Петров (ИХБ Шипинг КО)
Асоциирани членове без право на глас
9 Космос Шипинг АД ул.”П.Каравелов” №6 9000 Варна Пламен Проданов 056 601 419 056 602 627 052 616 010 cosmos@cosmosltd.com www.cosmosltd.com
   
10 ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” Боян Медникаров +359 522 222 info@naval-acad.bg