Archive for the ‘За членове на БАК’ Category

Общо събрание БАК, Варна,18.03.2016г.

Posted by gergana on март - 22 - 2016

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 18.03.2016г. от 11.00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр.Варна, бул. “Приморски” N1, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет на дейността през 2015г. 2. Приемане на план – програма за дейността през […]

Общо Събрание на БАК, Варна, 22.02.2013г.

Posted by gergana on февруари - 4 - 2013

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание  на 22 февруари  2013 г. от 11:00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр. Варна, бул. Приморски №1, при следния дневен ред:

Navibulgar Services Ltd Presentation

Posted by gergana on юли - 14 - 2011

Navibulgar Services Ltd Presentation (download)

Общо Събрание на БАК, Варна, 22.02.2011

Posted by admin on януари - 22 - 2011

  ПОКАНА Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на 22 февруари 2011г. (вторник) от 11:00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр. Варна, бул. Приморски №1, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет за дейността през 2010г.; 2. Приемане на […]