ГФО-2017

GFO – 2016

2015 годишен финансов отчет

2014 годишен финансов отчет

Общо събрание БАК, Варна,18.03.2016г.

Posted by gergana on март - 22 - 2016

Управителният съвет на сдружение “Българска асоциация на корабопритежателите” (Браншова организация) – Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на 18.03.2016г. от 11.00ч. в офиса на Параходство БМФ АД, гр.Варна, бул. “Приморски” N1, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчет на дейността през 2015г. 2. Приемане на план – програма за дейността през […]

EMSA Newsletter October 2013

Posted by gergana on октомври - 28 - 2013
DSC07974

EMSA Newsletter September 2013

Posted by gergana on октомври - 28 - 2013
007451326

EMSA Newsletter August 2013

Posted by gergana on септември - 12 - 2013

EMSA Newsletter July 2013

Posted by gergana on юли - 12 - 2013
p_6900